Financieel management

@Horse ondersteunt ondernemers in het bijhouden van de financiële administratie. Van het maken van facturen tot het verrichten van de BTW aangifte en voorbereiding van de jaarcijfers in samenwerking met de accountant.

Tevens maakt @Horse samen met de ondernemer de financiële planning; het maken van resultaat vergelijking, liquiditeitsprognoses en opstellen van begrotingen. Zodat de ondernemer op de voor hem belangrijke momenten in het jaar weet waar hij voor staat.